Horse / Rider: Rio WimpyShiniWhiz / Thomas C. Brighton

ASHA 2020

No. Class Show Place Entries Points  
1 Open Pleasure Wind River June 13, 2020 6 10 5.00
1 Open Pleasure Wind River July 24, 2020 4 7 4.00
Total Class Points 9.00
No: 1
Class: Open Pleasure
Show: Wind River June 13, 2020
Place: 6
Entries: 10
Points: 5.00  
No: 1
Class: Open Pleasure
Show: Wind River July 24, 2020
Place: 4
Entries: 7
Points: 4.00  
Total Class Points: 9.00
No. Class Show Place Entries Points  
2 Open Trail Wind River June 13, 2020 9 10 2.00
2 Open Trail Wind River July 24, 2020 2 5 4.00
Total Class Points 6.00
No: 2
Class: Open Trail
Show: Wind River June 13, 2020
Place: 9
Entries: 10
Points: 2.00  
No: 2
Class: Open Trail
Show: Wind River July 24, 2020
Place: 2
Entries: 5
Points: 4.00  
Total Class Points: 6.00
No. Class Show Place Entries Points  
3 Open Reining Wind River June 13, 2020 5 12 8.00
3 Open Reining Wind River July 24, 2020 1 10 10.00
Total Class Points 18.00
No: 3
Class: Open Reining
Show: Wind River June 13, 2020
Place: 5
Entries: 12
Points: 8.00  
No: 3
Class: Open Reining
Show: Wind River July 24, 2020
Place: 1
Entries: 10
Points: 10.00  
Total Class Points: 18.00
No. Class Show Place Entries Points  
4 Open Cow Horse Wind River June 13, 2020 10 11 2.00
4 Open Cow Horse Wind River July 24, 2020 3 7 5.00
Total Class Points 7.00
No: 4
Class: Open Cow Horse
Show: Wind River June 13, 2020
Place: 10
Entries: 11
Points: 2.00  
No: 4
Class: Open Cow Horse
Show: Wind River July 24, 2020
Place: 3
Entries: 7
Points: 5.00  
Total Class Points: 7.00

Provided by OrgPro


Top